Zielone godziny

Drukuj
 
czwartek, 21, marzec 2013 11:10

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Męcince  nie są z pewnością pierwszymi, którzy mówią, że żyjemy w czasach szczególnych wyzwań ekologicznych. Zmagamy się z globalnym ociepleniem, wycinaniem nie tylko lasów tropikalnych, ale i polskich lasów, niszczeniem wyjątkowych gatunków flory i fauny, zanieczyszczeniami wody, powietrza i gleby.

Nie jesteśmy tylko takimi ekologami, którzy o tym mówią, ale tymi, którzy też aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Program edukacyjny Ekozespoły działa w Zespole Szkół w Męcince od kilku miesięcy i angażuje uczniów do wprowadzania ekologicznych nawyków w ich życiu codziennym. Szczególnie ważnym dla nas działaniem jest zmniejszenie wytwarzania odpadów, niższe zużycie energii i wody, ochrona bioróżnorodności. Uczniowie  przeprowadzili na terenie szkoły i w domach audyty energetyczne, organizują m. in. zbiórki zużytych telefonów komórkowych, biorą udział w konkursach ekologicznych organizowanych w szkole i poza nią. Opracowują plakaty i prezentacje promujące odnawialne źródła energii, mobilizują swoją postawą i działaniami do oszczędnego gospodarowania energią i zasobami wodnymi w szkole i w domu.

Nie wyobrażamy sobie życia bez energii elektrycznej. W naszym kraju energię elektryczną w większości produkuje się spalając węgiel. Im większe zużycie energii, tym większa produkcja dwutlenku węgla, który zalicza się do gazów cieplarnianych, powodujących ocieplanie się klimatu. Jednym z ostatnich działań Ekozespołów jest zaproszenie wszystkich mieszkańców powiatu jaworskiego do korzystania z tzw. zielonych godzin. Zielone godziny to okres pomiędzy 23 a 7 oraz 14 a 18, w którym możecie Państwo używać szczególnie energochłonne urządzenia AGD. Tylko poprzez przesunięcie godzin pracy tych urządzeń, wszyscy Państwo możecie poprawić stan naszego środowiska naturalnego. Wszyscy możemy pomóc sobie i małym, białym misiom, pilnując zielonych godzin.