czwartek, 08, grudzień 2022

Terminy i sposób płatności

 

Uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  1. a) za I kwartał do dnia 10 kwietnia danego roku
   b) za II kwartał do dnia 10 lipca danego roku
   c) za III kwartał do dnia 10 października danego roku
   d) za IV kwartał do dnia 10 stycznia roku nastepneg

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince.

Top!
Top!