środa, 10, sierpień 2022

Selektywna zbiórka

 
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Męcinka.

1.    Zabudowa jednorodzinna

Pojemnik na odpady zmieszane
o pojemności 110 lub 120 l
Worki na odpady selektywne:  
  – kolor zielony: szkło
(bezbarwne i kolorowe)
- kolor niebieski:  papier, tworzywa sztuczne
odbiór dwa razy w miesiącu
wg harmonogramu
odbiór jeden raz na dwa miesiące wg harmonogramu odbiór jeden raz w miesiącu wg harmonogramu
w szczególności:
-popioły po wystudzeniu
-pampersy, pieluchy
-papier brudny (np.zatłuszczony)
-obuwie, ubrania, rajstopy
-gąbki, tworzywa piankowe (np. poduchy, śpiwory)
-przedmioty składające się z wielu materiałów (np. tkaniny, gumy, metalu)
-zabawki bez baterii
-wyroby ceramiczne
-metale, opakowania stalowe i aluminiowe (np. puszki po napojach, puszki po konserwach, metale kolorowe, kapsle)
w szczególności:
-butelki i słoiki szklane
-szklane opakowania po kosmetykach
w szczególności:
-puste butelki plastikowe po: różnych napojach (np. PET, PE), kosmetykach i środkach czystości
-czysta folia i torebki z tworzyw sztucznych
-czyste kanistry plastikowe
-plastikowe skrzynki, wiadra doniczki
-papier (gazety, książki, zeszyty, pudełka z tektury, torebki papierowe)
-opakowania wielomateriałowe 
 (np. typu tetrapak)


2. Zabudowa wielorodzinna – budynki mieszkalne pow. 7 lokali


Pojemnik na odpady zmieszane
o pojemności od 240 do 1 100 l
Gniazda na odpady selektywne:
  - kolor zielony: szkło (bezbarwne i kolorowe)
- kolor żółty: tworzywa sztuczne, metale
 - kolor niebieski: papier, opakowania
wielomateriałowe,
odbiór dwa razy w miesiącu wg harmonogramu odbiór po zgłoszeniu do Urzędu Gminy

Jeżeli istnieją warunki terenowe można stosować kompostownik dla całej nieruchomości. To zadanie dla właścicieli nieruchomości (zarząd wspólnoty*); zarządców nieruchomości.
* -o ile został wybrany. Jeżeli nie to odpady bio do PSZOK.


3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Dostarczamy sami wyselekcjonowane odpady:
 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło (bezbarwne i kolorowe),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
Top!
Top!