sobota, 27 listopad 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Żeby nie płacić „podwójnie” za odpady komunalne po 1 lipca 2013 r., raz firmie wywozowej a drugi raz gminie, należy wypowiedzieć umowę firmie wywozowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tak, żeby rozwiązała się na koniec czerwca 2013 r. Dla bezpieczeństwa, lepiej wypowiedzieć ją na piśmie i przesłać na adres firmy za listem poleconym albo dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Można też rozwiązać umowę w drodze porozumienia stron, ale to wymaga zgody firmy.

Wzór wypowiedzenia umowy (format DOC)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie