sobota, 27 listopad 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr VII/62/2015 z 25 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Piotrowice, ograniczony drogami gruntowymi nr 602, 723, 720, 594 i drogą wojewódzką nr 365 (w rejonie budynków nr 103C, 105B).

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie