piątek, 15, listopad 2019

Informacja o dystrybucji worków

 
Informujemy, że worki przeznaczone do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych dla mieszkańców sołectw:
- Chełmiec, Chroślice, Kondratów, Małuszów, Muchów, Myślinów, Piotrowice, Pomocne , Sichów, Przybyłowice, Sichówek, Słup i Stanisławów
- zostały przekazane do dystrybucji sołtysom wsi.

Mieszkańcy sołectwa Męcinka mogą odbierać worki w Urzędzie Gminy w Męcince w godzinach pracy urzędu, pok. nr 6.

Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

 
Wysokość opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi obowiązująca od marca 2019 r.:
  • odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny – 13 zł/miesiąc/1 os.
  • odpady zbierane i oddawane w sposób nieselektywny (zmieszany) – 26 zł/miesiąc/1 os.

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zbiórki wielkogabarytowych odpadów
Top!
Top!