sobota, 27, listopad 2021

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

 

U W A G A
ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
można wnosić gotówka w kasie Banku Spółdzielczego w
Męcince lub przelewem na rachunek bankowy
Gminy Męcinka nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

Top!
Top!