czwartek, 06, październik 2022

Informacja

 
Informujemy, iż z powodu awarii pojazdu odbierającego odpady komunalne termin odbioru:
- odpadów zmieszanych planowanych na dzień 14 marca 2019 r. ( Męcinka, Nowa Męcinka, Chroślice, Bogaczów, Sichów, Sichówek, Słup, Słup-Osiedle)

zostaje wydłużony do 15 marca 2019 r. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 
Informujemy, że worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępne są w urzędzie gminy w pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI

 
Dnia 10 kwietnia 2018 r. upływa termin wniesienia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką
w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Męcinka
Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW Z TERENU GMINY MĘCINKA

 
Informujemy, że w dniach 13-14 marca 2018 r. odbędzie się zbiórka wielkogabarytów wg poniższego harmonogramu

Termin odbioru:
13 marca 2018 r. (wtorek) Przybyłowice, Małuszów, Słup/Słup Osiedle, Chroślice, Męcinka, Nowa Męcinka, Bogaczów, Piotrowice/Piotrowice Osiedle, Chełmiec, Jerzyków
14 marca 2018 r. (środa) Kondratów, Stanisławów/ Stanisławów Osiedle, Sichów, Sichówek, Pomocne, Kol.Raczyce, Myślinów, Muchów

Treść informacji
Top!
Top!